Browsing Category: Blog

เสียงวิจารณ์โซเชียลญี่ปุ่นมีผู้หญิงเกาะหลังรถ

เสียงวิจารณ์ในโซเชียลญี่ปุ่น “มีผู้หญิงเกาะหลังรถ!!” แบบนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับกฎจราจรญี่ปุ่นหรือไม่!?

เสียงวิจารณ์โซเชียลญี่ปุ่นมีผู้หญิงเกาะหลังรถ เป็นที่พู […]

HelloKittyครั้งแรกในญี่ปุ่นเก็บเกี่ยวองุ่น

“Hello Kitty” อยู่บนต้นองุ่น? ครั้งแรกในญี่ปุ่นกับกิจกรรมมอบความฝันและความหวังให้เด็ก ๆ ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวองุ่น

HelloKittyครั้งแรกในญี่ปุ่นเก็บเกี่ยวองุ่น HelloKittyคร […]